Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie z Funduszy Europejskich na prawie 15 milionów złotych pozwoliło Katowicom na wymianę nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED. Realizacja tego projektu znaczne zmniejsza zużycie energii, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności w kasie miasta. Oświetlenie LED poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Projekt pomaga również ograniczyć zjawisko tzw. „zanieczyszczenia świetlnego”, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa zarówno na faunę i florę, jak i ludzkie zdrowie. Dzięki rozwiązaniom takim jak uzależnienie godziny włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego od wschodu i zachodu słońca, a także wpływ natężenia ruchu drogowego na natężenie światła nocnego – Katowice udowadniają, że są miastem, które inwestuje w ekologiczne rozwiązania nie tylko w obszarze transportu publicznego i poprawy jakości powietrza, ale także efektywnego oświetlenia.

Tytuł projektu
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji.

Nazwa beneficjenta

Miasto Katowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Finanse

Wartość projektu: 17 595 964,29 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 14 956 569,64 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz znaczące obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, a także kosztów eksploatacji i konserwacji lamp. Realizacja projektu pozwoli również na bardziej efektywne zarządzanie energią poprzez możliwość dostosowania oświetlenia do danego miejsca.

Co udało się zrealizować?

Prace modernizacyjne polegające na wymianie wyeksploatowanych i zużytych sodowych opraw oświetleniowych o dużej energochłonności na oprawy typu LED.

Dodatkowo w ramach projektu zainstalowany został system sterowania światłem i inteligentnej integracji służący do zarządzania oświetleniem, który jako kompleksowe rozwiązanie wspomaga utrzymanie oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, umożliwia detekcję uszkodzeń i logistyczne przygotowanie do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala również na zarządzanie zużyciem energii, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, warunków atmosferycznych oraz pory dnia i roku.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy Katowic, osoby przejezdne, turyści – uczestnicy ruchu drogowego i piesi.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego,
 • znaczące obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, co przekłada się na:
  • wymierne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
  • oraz znaczące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji systemów oświetleniowych zamontowanych w ciągach ulic objętych projektem.
 • poprawa widoczności na drogach i chodnikach, co wpływa na:
  • wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
  • i ograniczenie liczby aktów wandalizmu.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś