Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Gmina Wyry od kilku lat prowadzi skuteczny proces modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz aplikacyjnej. Decyzja o wdrożeniu nowych, bardziej dojrzałych e-usług oraz powiązanych z nimi rozwiązań aplikacyjnych jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, poszukującej coraz bardziej sprawnego procesu obsługi w zakresie elektronicznych usług publicznych. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i jeszcze większego usprawnienia działań w zakresie elektronicznego przepływu informacji pomiędzy urzędem a klientem w Wyrach zdecydowano się zrealizować projekt unijny, którego celem było przyspieszenie, uproszczenie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanych e-usług.

Tytuł projektu
Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry

Nazwa beneficjenta
Gmina Wyry

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie
Działanie: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 880 237,21 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 698 692,73 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym celem, który przyświecał realizacji projektu była chęć ułatwienia mieszkańcom/klientom kontaktu z Urzędem Gminy Wyry poprzez rozbudowę portalu e-usług.

Co udało się zrealizować?

 • dodatkowe informacje na platformie e-Urząd, tj.:
  • możliwość podglądu dokonanych wpłat, terminów płatności, zaległości za wywóz odpadów;
  • dane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż alkoholu na terenie gminy;
  • podgląd stanu załatwienia danej sprawy, podgląd złożonych pism do urzędu;
 • możliwość dokonania płatności bezpośrednich;
 • możliwość zapłaty kartą w kasie Urzędu Gminy Wyry;
 • elektroniczne formularze (w tym podatkowe) na platformie ePUAP;
 • System Powiadamiania Klientów – po wyrażeniu pisemnej zgody przez osoby zainteresowane, możliwość otrzymania wiadomości sms lub e-mail o najważniejszych wydarzeniach w gminie lub przypomnienie o terminie zapłaty podatku itp.;
 • wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów we wszystkich jednostkach organizacyjnych;
 • integracja ESOD z platformą ePUAP;
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych zapewnionego m.in. poprzez wdrożenie centralnego system zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną urzędu gminy.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu skorzystają klienci Urzędu Gminy Wyry czyli w znakomitej większości mieszkańcy gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec Gminy Wyry.

Jakie są główne korzyści projektu?

Korzyści dla mieszkańców i klientów Urzędu:

 • szybki dostęp do swoich danych dotyczących zobowiązań finansowych wobec Gminy Wyry z możliwością dokonania zapłaty (bez dodatkowych opłat),
 • dostęp do danych dotyczących budżetu gminy – analizator wydatków i dochodów (użytkownik sam decyduje o zakresie danych),
 • możliwość bezpośredniego i szybkiego inicjowania pism lub spraw drogą elektroniczną,
 • możliwość otrzymania wiadomości sms/e-mail o najważniejszych wydarzeniach w gminie.

Korzyści dla pracowników jednostek organizacyjnych:

 • ułatwienie pracy poprzez bezpośredni i natychmiastowy dostęp do spraw i pism jednostki,
 • ograniczenie tworzenia kolejnych kopii dokumentów papierowych.

Tablica informacyjna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach
Tablica informacyjna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś