Przejdź do treści głównej

Dofinansowanie projektu pozakonkursowego z poddziałania 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych


2019-06-06 12:48

6 czerwca pozytywnie oceniliśmy projekt w naborze nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-299/19 z poddziałania 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy.

Dofinansowanie w wysokości ponad 4,3 mln zł otrzyma projekt "W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych", złożony przez Województwo Śląskie.

Projekt jest nastawiony na przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z deficytami zdrowotnymi oraz wsparcie deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

 • specjalistyczne usługi diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i poradnicze dla dzieci, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz rodziców biologicznych sygnalizujących zamiar oddania dziecka do adopcji;
 • rozwiązania służące rozwijaniu współpracy różnorodnych podmiotów uczestniczących w procesie adopcji;
 • podnoszenie kompetencji pracowników ośrodków adopcyjnych.

Projekt jest swoistą kontynuacją poprzedniego, który Województwo Śląskie zrealizowało z tego poddziałania – "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych". Dzięki realizacji tego projektu do grudnia 2018 r. udało się:

 • objąć specjalistycznym wsparciem:
  – 357 dzieci przysposobionych,
  – 319 dzieci zgłoszonych do adopcji,
  – 334 rodziców adopcyjnych,
  – 397 kandydatów na rodziców adopcyjnych.

 • podnieść kompetencje zawodowe blisko 500 pracowników:
  – 5 filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego,
  – 4 niepublicznych ośrodków adopcyjnych prowadzonych na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego,
  – ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego,
  – domów dziecka,
  – sądów,
  – powiatowych centrów pomocy rodzinie,
  – placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" były działaniami innowacyjnymi i pilotażowymi w skali kraju, stąd też kontynuacja działań i złożenie kolejnego projektu "W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych".

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś