Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach


Muzea pełnią ważną rolę w procesie budowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, jednak funkcjonowanie obecnych muzeów musi opierać się o interakcje z osobą zwiedzającą. Dotarcie do młodzieży w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie zmusza instytucje kultury do poszukiwania atrakcyjnych rozwiązań. Takim rozwiązaniem dla Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach był projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, który zakładał całkowitą digitalizację i udostępnienie on-line muzealnych zbiorów.

Tytuł projektu
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi

Nazwa beneficjenta
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie
Działanie: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 983 877,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 835 992,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Pomysł na realizację projektu spowodowany był chęcią dotarcia do szerszego grona odbiorców poprzez zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum Powstań Śląskich dzięki ich digitalizacji i udostępnieniu za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych w odniesieniu do zgłaszanych uwag o małej liczbie eksponatów/stanowisk przewidzianych dla najmłodszych, Muzeum wdrożyło edukacyjną ścieżkę składającą się z 17 aplikacji prezentowanych na osobnych urządzeniach multimedialnych.

Temat Powstań Śląskich jest złożony, dlatego kluczowe było przedstawienie go w formie odpowiedniej dla młodych gości Muzeum. Uczestnicy po kolei zapoznają się z różnymi aspektami życia na Śląsku w czasie Powstań Śląskich: poznają śląski dom, życie codzienne, ubiór, szkołę, otrzymują informacje historyczne o Powstaniach Śląskich i plebiscycie, o umundurowaniu i uzbrojeniu Powstańców, zapoznają się z konsekwencjami Powstań.

Co udało się zrealizować?

Realizacja wszystkich elementów składowych projektu (digitalizacja zbiorów, utworzenie multimedialnej ścieżki informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, wykonanie słupa multimedialnego i aplikacja mobilna na telefon „Powstania Śląskie”, dzięki której można wziąć udział w grze i poznać miejsca związane ze śląskimi zrywami niepodległościowymi rozmieszczonymi w całym województwie) przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu korzystają zarówno odwiedzający Muzeum mieszkańcy regionu podczas zwiedzania ekspozycji muzealnej, ale też osoby odwiedzające stronę internetową, na której znajdują się zdigitalizowane eksponaty (ponad 2 tysiące). Multimedialna ścieżka edukacyjna dla dzieci cieszy się dużym zainteresowaniem u najmłodszych, wykorzystywana  jest podczas organizowanych przez Muzeum lekcji muzealnych oraz urodzin tematycznych dla dzieci. Ponadto ścieżka edukacyjna jest wgrana w słupie multimedialnym, w którym zawarte są zarówno treści o historii Górnego Śląska z lat 1919-1922, jak i informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Muzeum. Dzięki swej mobilności słup udostępniany jest innym podmiotom w  czasie różnych wydarzeń, obchodów, eventów itp.

Jakie są główne korzyści projektu?

Największą korzyścią projektu jest do dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś