Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komunikacja miejska w Cieszynie nie należała do najprostszych. Brak dworca autobusowego, zdegradowana infrastruktura przystankowa, zrujnowany dworzec kolejowy, który ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z użytku. To tylko część problemów, które powodowały, że liczba pasażerów w mieście systematycznie spadała, a natężenie ruchu samochodowego proporcjonalnie rosło. Jednak dzisiaj to już historia. Dziś w Cieszynie funkcjonuje dworzec kolejowy i autobusowy, są nowe miejsca parkingowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko to dzięki powstałemu przy wsparciu Funduszy Europejskich węzłowi przesiadkowemu, gdzie dostaniesz się jednym środkiem komunikacji, a podróż będziesz mógł kontynuować innym.

Tytuł projektu
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie

Nazwa beneficjenta
Miasto Cieszyn

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Finanse
Wartość projektu: 17 203 701,39 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 278 279,31 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym problemem będącym podstawą realizacji projektu był brak integracji i koordynacji poszczególnych podsystemów komunikacji, wynikający m.in. z braku infrastruktury transportowej.

W mieście nie było dworca autobusowego, a istniejący dworzec kolejowy był w tak złym stanie technicznym, że ze względów bezpieczeństwa musiał zostać wyłączony z użytkowania. Niska sprawność, zawodność oraz ograniczony dostęp do komunikacji publicznej powodowały spadek liczby pasażerów.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu wyremontowano zabytkowy budynek byłego dworca kolejowego (koszt niekwalifikowany), w miejscu wyburzonej parterowej części dworca wybudowano nowy budynek (dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne), w którym zlokalizowane zostały wszystkie funkcje niezbędne do obsługi podróżnych.

Ponadto bezpośrednio obok budynku wybudowano zadaszoną płytę dworca autobusowego komunikacji miejskiej oraz ponadlokalnej. Przebudowano również część ul. Hajduka wraz ze skrzyżowaniem, umożliwiając włączenie węzła przesiadkowego w istniejący układ drogowy. W najbliższym otoczeniu powstały też miejsca parkingowe oraz ścieżka rowerowa i chodniki dla pieszych. W trakcie realizacji jest obecnie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Kto skorzysta z efektów projektu?

 • pasażerowie komunikacji autobusowej lokalnej, ponadlokalnej, pasażerowie komunikacji kolejowej (turyści oraz osoby dojeżdżające do pracy i do szkoły);
 • przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego (autobusowego i kolejowego).

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zintegrowany system komunikacyjno – transportowy w mieście,
 • zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów poprzez komfortowe warunki oczekiwania oraz możliwość łączenia różnych środków transportu,
 • zrewitalizowany obszar byłego dworca PKP,
 • ułatwienie podróżowania osobom niepełnosprawnym,
 • stworzenie warunków do bezpiecznego przemieszczania się pieszych i rowerzystów.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś