Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Fototechnik to zawód usługowy, łączący w sobie umiejętności techniczne i estetyczną wrażliwość. Jednocześnie jego przedstawiciele nie należą do najliczniejszych grup zawodowych w województwie, ale ich kompetencje pozwalają na wykonywanie zadań nie tylko związanych z fotografią, ale również w dziedzinach pokrewnych – z zakresu technologii informatycznych, sprzętu, aplikacji, oprogramowania i grafiki komputerowej. Jednak aby absolwenci Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach mogli wejść na rynek pracy z szeroką znajomością nowoczesnych technologii i multimediów, potrzebowali pracowni fototechnicznej spełniającej współczesne standardy. Z pomocą przyszły im Fundusze Europejskie.

Tytuł projektu
Atelier na czasie – modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Nazwa beneficjenta
Miasto Katowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 1 314 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 868 948,77 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Szkoła przez dziesięciolecia kształciła fototechników i fotografów. Jednak z biegiem lat multimedia zwiększyły swój wpływ na dziedzinę fototechniki i fotografii. Sprzęt, stanowiący bazę dydaktyczną szkoły, okazał się być przestarzały, przestał spełniać kryteria i wymagania stawiane przez nową podstawę programową nauczania zawodu fototechnika.

Jednym z głównych celów projektu było umożliwienie nauki na sprzęcie, z którym uczniowie a następnie absolwenci spotkają się u pracodawców.

Ponadto warto wspomnieć, że projekt ten jest komplementarny z projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który uzupełnia treść nauczania o wątki niewymienione w podstawie programowej, czyli poszerza kompetencje i umiejętności uczniów.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu został przeprowadzony remont i wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu fototechnika w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, w tym w szczególności studia i ciemni fotograficznych, pracowni obróbki obrazu oraz pracowni komputerowych technik multimedialnych.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie fototechnika w Technikum nr 12, by bardziej odpowiadały na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Dostosowanie kompetencji uczniów do wymagań rynku pracy powinno ułatwić im znalezienie zatrudnienia po zakończeniu edukacji, a pracodawcom umożliwić zatrudnienie dobrze wykształconego pracownika.

Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach projektu oraz wyremontowane pracownie zwiększają szanse uczniów ZSTiO nr 3 na zdobycie kompetencji zawodowych odpowiadających na potrzeby rynku pracy w większym stopniu niż dotychczas.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu korzystają uczniowie Technikum nr 12 kształcący się w kierunku fototechnik oraz technik fotografii i multimediów. W roku szkolnym 2017/2018 jest to grupa około 130 osób.

W chwili obecnej na zakupionym w ramach projektu sprzęcie są prowadzone zajęcia z kursantami w ramach projektu „Fototechnik z przyszłością…”.

Dodatkowo ZSTiO nr 3 kształci poszczególne klasy zaocznego kierunku fototechnik w ramach pierwszej kwalifikacji A.20 nauczanej w zawodzie fototechnik (darmowe kursy w ramach formy kształcenia pozaszkolnego na kwalifikacjach w wyżej wymienionych zawodach oraz na kwalifikacjach spójnych). Te osoby również korzystają z efektów projektu. Obecnie w kursach uczestniczy 40 słuchaczy.

Ponadto pracownie do kształcenia w zawodzie fototechnika zostały tak przygotowane, by w razie potrzeby były dostępne również dla uczniów ZSTiO nr 3 kształcących się np. w zawodach technik elektronik czy technik informatyk.

Jakie są główne korzyści projektu?

Korzyścią płynącą z realizacji projektu jest możliwość kształcenia młodzieży na sprzęcie najwyższej jakości, który pozwoli przez kilka lat nadążać za dynamicznie rozwijającym się rynkiem multimediów. Od września 2017 roku nazwa zawodu fototechnik zmieniła się na technik fotografii i multimediów, co ewidentnie pokazuje trend zmian zachodzących w dziedzinie fotografii.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu pozwala rozwijać umiejętności uczniów na najwyższym poziomie, co pomoże absolwentom szkoły odnaleźć się na rynku pracy. Za przykład może tu posłużyć tworzenie fotografii lotniczej (z wykorzystaniem dronów) oraz form filmowych w najnowszych technologiach, wykorzystywanych w szeroko pojętej reklamie.

Istotny wydaje się być też czynnik społeczny projektu. Uczniowie są bardziej zmotywowani do pracy i nauki. Pracują na nowoczesnym sprzęcie i są ciekawi nowych możliwości. Uczą się interesujących treści „przez zabawę”, bo przecież multimedia to również rozrywka.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś