Przejdź do treści głównej

W dobie stale rozwijających się systemów informatycznych oraz coraz nowocześniejszego sprzętu komputerowego i mobilnego społeczeństwo oczekuje unowocześnienia stosowanych w administracji procedur w taki sposób, aby możliwa stała się ich realizacja za pomocą Internetu. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, korzystających m.in. z dokumentacji budowlanej lub zainteresowanych historycznymi uchwałami Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973-1990. Łącznie w ramach projektu Urząd Miasta Katowice zdigitalizował 782 dokumenty liczące 8885 stron, w tym: 215 stron projektów budowlanych, 4 plany/mapy oraz 8 666 stron protokołów i uchwał Miejskiej Rady Narodowej.

Tytuł projektu
Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

Nazwa beneficjenta
Miasto Żywiec

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie
Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Poddziałanie: brak

Finanse
Wartość projektu: 162 624,21 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 138 230,57 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Mając na względzie obowiązek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd Miasta Katowice przeznaczył zakładkę w głównym menu serwisu dla materiałów Rady Miasta, gdzie użytkownicy mogą przeszukiwać archiwum (protokoły, uchwały, wyniki głosowania, oświadczenia i inne) z odbytych sesji poprzez wybranie danego miesiąca i roku. Urząd dotychczas nie publikował akt budowlanych, natomiast digitalizacja protokołów posiedzeń oraz uchwał Rady Miasta jest niepełna i sięga tylko 1990 roku. Treści publikowane są w ramach oficjalnego serwisu Urzędu Miasta Katowice: www.katowice.eu. Materiały dot. pracy Rady Miasta upublicznione są także w ramach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.um.katowice.pl.

Urząd nie publikował żadnych zasobów w ramach aplikacji mobilnych, niemniej jednak oficjalny serwis Urzędu był dostosowany do urządzeń mobilnych.

Natomiast sposób uzyskiwania dostępu do niepublikowanych danych był dotychczas utrudniony i czasochłonny. Aby uzyskać wgląd do dokumentów znajdujących się w zasobach Archiwum konieczne było złożenie podania w Biurze Obsługi Mieszkańców. Po przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej osoba, która złożyła podanie jest listownie powiadomiona o jej wynikach. Jeżeli dokumentacja budowlana się zachowała zostaje udostępniona do wglądu w Pracowni Archiwum w wybrane dni tygodnia w ograniczonych godzinach, tj. każdy wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30.

Realizacja projektu miała na celu uproszczenie procedur związanych z dostępem do akt budowlanych. Projekt miał również pozwolić na uzupełnienie bazy danych o pełną listę akt Rady Miasta oraz w znaczący sposób rozbudować funkcjonalność internetowego serwisu Urzędu Miasta poprzez stworzenie nowego działu Archiwum umożliwiającego udostępnienie dokumentacji budowlanej on-line.

Co udało się zrealizować?

Założenia projektu zostały zrealizowane, zarówno strona www, jak i aplikacje mobilne, przez które udostępniane są zdigitalizowane zasoby Archiwum Urzędu Miasta Katowice, funkcjonują i zostały udostępnione użytkownikom. Udostępnione zasoby można przeglądać poprzez oficjalny serwis Miasta Katowice: archiwum.katowice.eu.

Kto skorzysta z efektów projektu?

  • osoby zainteresowane historią i architekturą Katowic,
  • studenci,
  • pracownicy naukowi,
  • architekci,
  • projektanci.

Jakie są główne korzyści projektu?

Powszechny i łatwy dostęp do zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice (m.in. dostęp o dowolnej porze) niegenerujący dodatkowych kosztów dla użytkowników.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś