Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

ALMA – szansa dla młodych na zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą


2022-09-02 11:56

ALMA
(z ang. Aim-Learn-Master-Achieve, czyli: mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele)

 • Inicjatywa skierowana jest do osób do 30 roku życia, zwłaszcza młodzieży NEET. Ma pomóc młodym ludziom, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w znalezieniu drogi na rynek pracy.
 • Jedno z przedsięwzięć Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Badanie Eurobarometru pokazało, że z punktu widzenia młodych Europejczyków największymi wyzwaniami na starym kontynencie są nierówności społeczne i bezrobocie. ALMA jest odpowiedzią KE na obie trudności, a tym samym stanowi kluczowy instrument wdrażania wzmocnionej gwarancji dla młodzieży, przyjętej w 2020 roku.
 • Będzie realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – na poziomie regionalnym – poprzez działania na rzecz zatrudnienia młodzieży, włączenia społecznego, innowacji społecznych. Przydzielono na ten cel środki w wysokości 6 milionów euro.
 • Oparta na doświadczeniach programu pilotażowego IdA, wdrażanego z powodzeniem w krajach europejskich, początkowo w Niemczech, a następnie m.in. w Szwecji, Czechach oraz w Polsce w latach 2016-2022.

Ze wsparcia skorzystać będą mogli młodzi ludzie, oddaleni od rynku pracy, którzy:

 • mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia,
 • od dawna są bezrobotni,
 • mają niewystarczające wyniki w nauce i umiejętności zawodowe,
 • funkcjonują z niepełnosprawnością,
 • pochodzą ze środowisk migracyjnych.

Oferta obejmuje:

 • staż w innym państwie europejskim,
 • szkolenia, coaching, doradztwo zawodowe,
 • kompleksowe wsparcie przed wyjazdem na staż oraz po powrocie do kraju.

Zakładanym efektem jest poprawa sytuacji społecznej osób młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez umożliwienie im zdobycia szerokiego doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy, a tym samym ułatwienie startu na rynku pracy. 

Ścieżka wsparcia dla każdego uczestnika będzie się składać z trzech etapów:

 • Intensywne, szyte na miarę szkolenie oraz coaching w kraju ojczystym.
 • Praktyka zawodowa w kraju członkowskim UE, w okresie od 2 do 6 miesięcy (wraz z mentoringiem i wsparciem towarzyszącym).
 • Doradztwo w kraju ojczystym, w celu wykorzystania nabytych umiejętności do zdobycia pracy lub dalszej edukacji.

Fundusze EFS+ pomogą pokryć koszty takie jak:

 • podróż,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie i inne podstawowe potrzeby,
 • ubezpieczenie,
 • szkolenie, coaching i doradztwo przed, w trakcie i po pobycie za granicą. 

W woj. śląskim rozwiązania te wdrażane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, zgodnie z założeniami programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Harmonogram konkursów zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu programu, prawdopodobnie w przyszłym roku. 

Wszystkich zainteresowanych inicjatywą ALMA zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Komisji Europejskiej, w serwisie internetowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na fanpage Śląskie - Rynek Pracy, a także do subskrypcji newslettera WUP w Katowicach.


ALMA
ALMA
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś