Przejdź do treści głównej

Kolejne projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii wybrane do dofinansowania – aktualizacja wyników konkursu


2020-02-10 14:00

5 lutego 2020 r. zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej, która powstała w wyniku rozstrzygnięcia konkursu jeszcze w 2019 roku. Nowo wybrane projekty uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł ze środków EFRR oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.

Łączna kwota dofinansowania w konkursie przekroczyła 335 mln zł i pozwoliła na wybór do dofinansowania 14 projektów związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Listy projektów wybranych do dofinansowania (odrębną dla projektów grantowych i niegrantowych) można znaleźć w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś