Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminu – zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT


2019-12-23 09:49

Zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19 z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Zmiana

Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 31 grudnia 2019 roku na 31 stycznia 2020 roku (do godz. 12:00:00), tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r. – został przeniesiony na sierpień 2020 r.

Pozostałe zmiany regulaminu zostały ujęte w rejestrze zmian zamieszczonym w załączniku poniżej.

Powód

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - organizatora transportu zbiorowego, do którego przychyliła się Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), przedłużając tym samym czas niezbędny projektodawcom na złożenie wniosków o dofinansowanie.

Aktualny regulamin konkursu wraz z wykazem zmian jest dostępny w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś