Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminu – zmiana terminów zakończenia naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs


2019-11-13 07:37

Zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Zmiany

Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 18 listopada 2019 roku na 13 stycznia 2020 roku (do godz. 12:00:00), tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 r. – został przeniesiony na lipiec 2020 r.

Ponadto w związku z aktualizacją danych GUS za rok 2018 zaktualizowano załącznik do Regulaminu konkursu zawierający wykaz gmin, w których poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej wynosi ponad 88,82%. Pierwotny załącznik (nr 8) obowiązuje dla projektów złożonych do dnia 18 listopada 2019 roku, natomiast zaktualizowany wykaz (załącznik nr 8a) obowiązuje dla projektów złożonych od dnia 19 listopada 2019 roku do zakończenia naboru.

Pozostałe zmiany regulaminu zostały ujęte w rejestrze zmian zamieszczonym w załączniku poniżej.


Aktualny regulamin konkursu wraz z wykazem zmian jest dostępny w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś