Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminu – zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego


2019-10-25 11:50

Zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19 z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, typ projektu: zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Zmiana

Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 31 października 2019 roku (do godz. 12:00:00) na 31 grudnia 2019 roku (do godz. 12:00:00), tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 r. – został przeniesiony na lipiec 2020 r.

Pozostałe zmiany regulaminu zostały ujęte w rejestrze zmian zamieszczonym w załączniku poniżej.

Powód

Terminy zakończenia i rozstrzygnięcia naboru zostały przesunięte na prośbę Górnośląskiego Związku Metropolitarnego – organizatora transportu zbiorowego na terenie GZMu.


Aktualny regulamin konkursu wraz z wykazem zmian jest dostępny w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś