Przejdź do treści głównej

Adaptacja kopalni "Saturn" w Czeladzi na rzecz Centrum Usług Społecznościowych


Kolonia Saturn w Czeladzi jest obszarem pogórniczym, przeżywającym trudne skutki transformacji społeczno-gospodarczej kraju. Dzielnica boryka się z licznymi problemami, które są stopniowo rozwiązywane poprzez rewitalizację prowadzoną zarówno na poziomie adaptacji niszczejących miejsc i budynków, jak i rewitalizacji społecznej opartej o pobudzanie aktywności jej mieszkańców. Jednym z istniejących problemów był brak dostępnych miejsc o charakterze usługowo-społecznym dla osób starszych. W celu zaspokojenia tej potrzeby miasto Czeladź podjęło się zadania gruntownej renowacji opuszczonych budynków dawnej kopalni "Saturn" na rzecz Centrum Usług Społecznościowych.

Tytuł projektu
Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi

Nazwa beneficjenta
Miasto Czeladź

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 4 152 799,65 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 770 280,35 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Przyczyną realizacji projektu było zapotrzebowanie na usługi społeczne w rewitalizowanej Kolonii Saturn w Czeladzi przy jednoczesnym braku obiektów przystosowanych do świadczenia tego typu usług. Z tego względu zlecony został projekt adaptacji dwóch budynków byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" na cele Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej (CUSiAL).

Dodatkowym atutem wybranych budynków była ich lokalizacja w obszarze rewitalizacji oraz bezpośrednie sąsiedztwo innych obiektów, które już zostały zrewitalizowane (np. Galeria Sztuki Współczesnej w budynku dawnej elektrowni), bądź planowanych do rewitalizacji.

Co udało się zrealizować?

Na skutek rzeczowej realizacji projektu budynek dawnych warsztatów elektrycznych i budynek transformatorów byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" zostały przekształcone na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej.

Zrealizowano wszelkie niezbędne roboty remontowo-budowlane przyczyniające się do uzyskania w obiektach nowych funkcji – powstały warsztaty twórczości artystycznej, edukacyjnej i aktywności fizycznej oraz pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem. Budynki połączono ze sobą szklanym łącznikiem, pełniącym funkcję komunikacyjną i funkcjonalną między obiektami. Nową infrastrukturę udostępniono na potrzeby realizacji celów społecznych, a przy okazji uratowano przed degradacją obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Wszyscy mieszkańcy Czeladzi, a w pierwszej kolejności mieszkańcy obszaru rewitalizacji Kolonii Saturn.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Kolonii Saturn w Czeladzi,
 • ocalenie przed degradacją zabytkowych budynków byłej kopalni "Saturn",
 • zwiększenie podaży usług społecznych w mieście,
 • stworzenie warunków do pracy sektora NGO,
 • wyrównanie szans osób wykluczonych społecznie (w tym osób starszych) na integrację społeczną i podniesienie standardu życia,
 • wzrost komfortu życia mieszkańców Kolonii Saturn,
 • podniesienie atrakcyjności miasta Czeladzi.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś