Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

450 paneli słonecznych na dachu i elewacji szpitala w Cieszynie


Zaopatrzenie w energię elektryczną jest warunkiem prowadzenia działalności leczniczej – ratowania zdrowia i życia. Stan zaopatrzenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ) w Cieszynie nie był jednak w pełni zadowalający. Istotnym problemem był również ograniczony budżet szpitala, który limitował zaspokajanie jednostki w ramach realizacji zadań własnych. Dlatego konieczne było podejmowanie takich działań, których celem było zmniejszanie kosztów działalności, np. zakupów energii elektrycznej. Jednocześnie na terenie ZZOZ istniały dogodne warunki do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), szczególnie z energii słonecznej. W tej sytuacji nie pozostawało nic innego, jak uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na budowę miejscowych instalacji wykorzystujących OZE.

Tytuł projektu
Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie

Nazwa beneficjenta
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Finanse
Wartość projektu: 733 093,83 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 622 972,93 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównymi powodami realizacji projektu była chęć:

  • ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza,
  • poprawy efektywności energetycznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ) w Cieszynie, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy wzrasta pobór energii na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu na elewacji budynków pawilonu łóżkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz na dachu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego zamontowano złożoną z 457 paneli instalację fotowoltaiczną o mocy 137,1 kWp. Zastosowanie systemu fotowoltaicznego przyczynia się do obniżenia kosztów funkcjonowania wszystkich budynków. Szacowny roczny uzysk energii po zrealizowaniu projektu to 107,9 MWh, co pozwoli oszczędzić ok. 50 tysięcy złotych w skali roku. Wytwarzana energia elektryczna będzie w całości wykorzystywana na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd u beneficjenta.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Beneficjentem projektu jest ZZOZ w Cieszynie i to on, jego pacjenci oraz pracownicy bezpośrednio korzystają z realizacji inwestycji.

Instalacja przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, na czym w dłuższej perspektywie skorzystają również mieszkańcy miasta Cieszyn oraz całego powiatu cieszyńskiego.

Instalacja OZE przyczyni się także do podnoszenia świadomości pracowników szpitala, pacjentów i mieszkańców powiatu, co do zasad i korzyści wynikających ze stosowania instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Informowanie przez beneficjenta o zaletach płynących z inwestycji w instalację OZE może stanowić zachętę do takiej inwestycji dla innych podmiotów z subregionu południowego.

Jakie są główne korzyści projektu?

Wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej przyczynia się do:

  • znacznego obniżenia kosztów użytkowania prądu,
  • ochrony środowiska naturalnego,
  • podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
  • podniesienia prestiżu instytucji jako świadomego i dbającego o środowisko naturalne podmiotu.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś