Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W ramach działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dostępna alokacja wynosi: 193 322 448,00 PLN.

5 czerwca 2017 r. Europejski Bank Inwestycyjny opublikował zaproszenie do składania ofert na pośredników finansowych z terminem do 5 lipca 2017 r.

Oferty nadesłało dwóch wnioskodawców: Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK") i Bank Ochrony Środowiska („BOŚ”) . W wyniku selekcji EBI wybrał do pełnienia funkcji pośrednika finansowego BGK.

Pośrednik Finansowy

Data podpisania Umowy

Kwota umowy [PLN]

Produkt

Bank Gospodarstwa Krajowego

21.02.2018 r.

193 322 448 00

pożyczka

Dowiedz się więcej:

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś