Home > W numerze > Wydarzenia > Sukces akcji EFS-owe Śląskie

Sukces akcji EFS-owe Śląskie

A A A

Sukces akcji EFS-owe Śląskie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz instytucje zaangażowane w realizację RPO WSL 2014-2020 rozpoczęły w marcu br. akcję informacyjną pod nazwą "EFS-owe Śląskie". Celem przedsięwzięcia było zwiększenie zainteresowania wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dostępnym w naszym województwie.

KAMPANIA PROMOCYJNA

Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Akcja została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja - ponad 400 osób. Kampania obejmowała cykl otwartych spotkań na terenie całego województwa i skierowana była do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji z UE, jak i podmiotów już realizujących projekty.

Od początku marca do końca czerwca 2017 r. tydzień po tygodniu odbyło się 19 spotkań informacyjnych, podczas których przedstawiono możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także najważniejsze kwestie z zakresu realizacji, rozliczania i kontroli projektów.

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest rozwój społeczeństwa w UE. Środki z tego funduszu inwestuje się w ludzi poprzez zwiększanie ich szans na zatrudnienie i kształcenie, a także podejmując działania z zakresu włączenia społecznego.

Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie oraz liczne uczestnictwo w spotkaniach. Jednocześnie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji, która rozpocznie się po wakacjach.

Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

DW

 
Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.