Home > W numerze > Migawki > System pomocny beneficjentom

System pomocny beneficjentom

A A A

System pomocny beneficjentom

Z początkiem września ruszy Mapa Projektów - system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020. Będzie przejrzysty i funkcjonalny.

System pomocny beneficjentom.

Mapa pozwoli na dotarcie do informacji na temat realizowanego projektu. Wszystkie dane będą pochodzić z Lokalnego Systemu Informacji (LSI). Będzie można je filtrować na dwa sposoby.

Pierwszym będzie graficzna mapa województwa z podziałem na powiaty i gminy. Pozwoli na ograniczenie zasięgu do interesujących nas miejsc regionu. Drugim narzędziem odnajdywania informacji będzie zaawansowana wyszukiwarka. Umożliwi ona filtrowanie danych według najważniejszych kryteriów, takich jak m.in. działanie, nazwa beneficjenta, tytuł projektu. Aplikacja umożliwi także eksport wyszukanych informacji do innych programów oraz będzie kompatybilna ze wszystkimi przeglądarkami i urządzeniami mobilnymi.

Dodatkowo Mapa Projektów pozwoli uzyskać wiadomości o partnerach projektu m.in. dofinansowaniu, jakie otrzymali oraz ponoszonych przez nich kosztach przedsięwzięcia.

Mapę będzie można znaleźć pod adresem: rpo.slaskie.pl/mapa

DW

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.