Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-02-23 [12:30]
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.3. Instytucje popularyzujące naukę
Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
83 000 000,00

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, RPO WSL 2014-2020.

Podmiotem uprawnionym do aplikowania jest Województwo Śląskie.

Alokacja EFRR przyznana na nabór wynosi 83 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w Regulaminie naboru.Data opublikowania: 2017-02-23


Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś