Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-02-23 [12:30:00] do 2018-01-26 [10:23:18]
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.3. Instytucje popularyzujące naukę

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
83 000 000,00

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego 26.06.2017 r. zmienił regulamin naboru poprzez ustalenie nowego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zaktualizowany regulamin naboru obowiązujący od 27.06.2017 r. został zamieszczony poniżej.
data publikacji: 30.06.2017

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosku,  przez wskazanie jako ostatecznego terminu złożenia wniosku godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dacie dziennej.
data publikacji: 26.04.2017


Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, RPO WSL 2014-2020.

Podmiotem uprawnionym do aplikowania jest Województwo Śląskie.

Alokacja EFRR przyznana na nabór wynosi 83 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w Regulaminie naboru.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-02-23
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś