Przejdź do treści głównej

Nabór projektów w obszarze Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-30 11:40

Już od 29 kwietnia br. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z zakupem wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do harmonogramu naborów, aktualny termin składania wniosków w tym obszarze został ustalony od 29 kwietnia do 31 maja br. Pula środków na konkurs wynosi 500 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. To pierwsza transza z całej kwoty 2 mln euro, zaplanowanych w Programie Regionalnym na ten cel. Środki są dedykowane na realizację projektów OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub na projekty, które wiążą się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie OSP do KSRG. Pozyskane środki nie mogą zostać przeznaczone na inwestycje związane z budową / przebudową lub remontem siedzib ani garaży jednostek OSP. W ramach naboru obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Szczegóły naboru są dostępne na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś