Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminu konkursu Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


2016-02-17 15:30

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowany regulamin dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Aktualizacja dotyczy:

  • terminu zakończenia naboru wniosków (str. 11);
  •  adresów stron internetowych zawierających informacje o konkursie (str. 12 i 121);
  • opisu typu projektów nr 9 (str. 14);
  • opisu rodzajów branż kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej (str. 26);
  • kursu euro (str. 34, przypis nr 12);
  • szczegółowego kryterium dodatkowego, dotyczącego dwuletniego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w obszarze interwencji (str. 108);
  • opisu punktu 3.2.18 (str. 113);
  • wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 4);
  • załącznika nr 9 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie szczegółowych obowiązków Beneficjenta wynikających z realizacji projektu w Działaniu 11.3, pkt 3 pt. W zakresie warunków udzielania wsparcia (str. 14).

Poniżej aktualny regulamin konkursu i załacznik nr 4.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś