Przejdź do treści głównej

2019-02-21

Komisja Europejska rozpoczęła nabór do 13 edycji Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości. Zgłoszenia do konkursu możecie przesyłać do 10 maja 2019 r.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

To konkurs, którego celem jest:

 • wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie,
 • zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców,
 • przedstawienie najlepszych praktyk,
 • inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Kto może wziąć udział?

Konkurs adresowany jest do:

 • władz lokalnych, regionalnych i krajowych,
 • miast i regionów,
 • wspólnot,
 • organizacji biznesowych,
 • instytucji realizujących programy edukacyjne,
 • jednostek samorządu terytorialnego,

które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak wziąć udział?

Jeśli reprezentujesz którykolwiek z wyżej wymienionych podmiotów, a przy tym stworzyłeś inicjatywę, która wpłynęła na rozwój lokalnej, regionalnej lub krajowej przedsiębiorczości w UE – zgłoś swój udział w konkursie!

Wystarczy, że do 10 maja 2019 r. prześlesz wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: Alina.Plecinska@mpit.gov.pl.

Zasady konkursu

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach w dwóch etapach:

 1. krajowym – komisja powołana przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii wybierze dwa najlepsze projekty (z dwóch różnych kategorii), które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego;
 2. europejskim – jury przyzna nagrodę i po dwa wyróżnienia w każdej kategorii, a także wybierze najbardziej twórczy i inspirujący do propagowania przedsiębiorczości projekt spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu.

Kategorie konkursowe

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • Promowanie ducha przedsiębiorczości – za inicjatywy promujące przedsiębiorczy sposób myślenia, w szczególności wśród kobiet i ludzi młodych;
 • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze – za inicjatywy na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich;
 • Rozwój środowiska biznesowego – za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych wobec firm oraz wdrażania zasady myślenia na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP);
 • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności – za politykę i inicjatywy zachęcające firmy (w szczególności MŚP) do korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe;
 • Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami – za politykę i inicjatywy ułatwiające dostęp małym i średnim przedsiębiorstwom do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami (np. poprzez prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska);
 • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne – za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród MŚP, a także działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu (np. długookresowo bezrobotni, imigranci, niepełnosprawni, mniejszości etniczne).

Nagroda główna jury trafi do inicjatywy, która zostanie uznana za najbardziej twórczą i przedsiębiorczą spośród powyższych kategorii.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas oficjalnej ceremonii planowanej na listopad 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie


Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś