Przejdź do treści głównej

Zmiany w trwajacych naborach z podziałań 7.1.1 i 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


2018-06-27 13:30

Zmieniliśmy regulaminy naborów dla trwających konkursów w ramach działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Zmiany dotyczą konkursów nr:

  1. RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 dla poddziałania 7.1.1 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych –- ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
  2. RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 dla poddziałania 7.1.2 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -– RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  3. RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs;
  4. RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - RLKS.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

– przedłużenie terminu naborów do 30 lipca 2018, tym samym przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu;
– zmiany sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który nie uwzględnia umów cywilnoprawnych;
– doprecyzowanie zapisów dotyczących wypłacania uczestnikom projektów przez beneficjentów należnych stypendiów stażowych.

Poniżej zamieszczamy rejestr przeprowadzonych zmian.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś