Przejdź do treści głównej

Zmiany w ramach konkursu z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2017-12-06 11:38

Informujemy, że nastąpiły istotne zmiany w sposobie komunikowania się i obliczania terminu na poprawę wniosków składanych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17.

Pisma wzywające do poprawy/korekty odnośnie spełnienia warunków formalnych, poprawy oczywistych omyłek
i spełnienia kryteriów formalnych, a także wyjaśnień w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych będą wysyłane na adres e-mail podany w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku będzie liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś