Przejdź do treści głównej

Zmiany w ogłoszeniu naboru z działania 3.2. Innowacje w MŚP- runda IV


2020-10-14 12:50

Termin na ocenę spełnienia kryteriów formalnych został wydłużony w IV rundzie naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20  w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP - runda IV.

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków oraz okoliczności wynikające z wystąpienia siły wyższej (pandemia COVID-19) – termin na ocenę spełnienia kryteriów formalnych  złożonych wniosków o dofinasowanie, został wydłużony zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Prace Komisji Oceny Projektów zostaną zakończone niezwłocznie po zakończeniu oceny spełnienia kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych dla projektów w ramach naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś