Przejdź do treści głównej

Zmiana źródeł finansowania wkładu własnego – informacja dla beneficjentów EFS


2018-07-09 10:40

Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania informacji o zmianach źródeł finansowania wkładu własnego.

Dotyczy to sytuacji, w której beneficjent otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa na pokrycie wkładu własnego (np. poprzez dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, finansowanych w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej).

W takich przypadkach konieczna jest aktualizacja wniosku o dofinansowanie poprzez zmianę źródeł finansowania tj. wskazanie skąd pochodzi wkład własny – z Jednostek Samorządu Terytorialnego czy z Budżetu Państwa.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś