Przejdź do treści głównej

Zmiana w regulaminach konkursów poddziałania 5.1.1 oraz 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa


2016-08-01 08:57

Informujemy, że dla naborów: 

  • RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 (ZIT Subregionu Centralnego)
  • RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16 (RIT Subregionu Południowego)
  • RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 (RIT Subregionu Północnego)
  • RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 (RIT Subregionu Zachodniego)

zmianie uległa treść regulaminów konkursów polegająca na dookreśleniu opisu grupy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie oraz doprecyzowaniu warunków umożliwiających podpisanie umów o dofinansowanie.

Wprowadzone zmiany związane są ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju dotyczącym braku możliwości dofinansowania aglomeracji ujętych w IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV AKPOŚK), ale zmienionych po 28 lutego 2015 r. kolejną uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczania lub zmiany granic aglomeracji. Zmiany mają na celu umożliwienie podpisywania umów o dofinansowanie na podstawie obowiązującej IV AKPOŚK lub też na podstawie V AKPOŚK, która jest w trakcie procedowania i tym samym umożliwienie jak najszerszej grupie Wnioskodawców ubiegania się o środki unijne.

Wykaz zmian w wymienionych wyżej regulaminach konkursów został przedstawiony w załączniku.

Aktualne regulaminy konkursów wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronach ogłoszeń:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś