Przejdź do treści głównej

Zmiana w działaniu harmonogramów form wsparcia w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)


2019-04-04 13:55

Zmiana w LSI 2014

11 kwietnia 2019 r. nastąpi zmiana w funkcjonowaniu harmonogramów form wsparcia w LSI 2014.

Nowe rozwiązanie polega na optymalizacji działania Lokalnego Systemu Informatycznego poprzez ograniczenie widoczności przeszłych form wsparcia. Obecnie tworzenie kolejnej wersji harmonogramu poprzez przycisk „edytuj” powoduje wyświetlenie wszystkich dotychczasowych, a nieusuniętych zapisów danych. Od 11 kwietnia widoczne będą jedynie aktualne zapisy, datowane na dziś i kolejne dni. Nieaktualne zapisy form wsparcia (z datą wcześniejszą, niż data bieżąca w chwili edycji) zostaną ukryte.

Przykład:
jeśli edycja harmonogramu form wsparcia dokonywana jest 4 kwietnia 2019 r. w formularzu widoczne będą tylko zapisy z datą 2019-04-04 i późniejszą.

W związku z opisaną zmianą prosimy wszystkich beneficjentów o weryfikację danych znajdujących się obecnie w systemie w odniesieniu do planowanej daty złożenia kolejnego harmonogramu form wsparcia w LSI 2014.

Zrzut ekranu przedstawiający Harmonogram Form Wsparcia w LSI z zaznaczonymi formami wsparcia, które będą widoczne i niewidoczne po wprowadzeniu zmiany

Ukryte zapisy przeszłych form wsparcia będą widoczne dopiero w wygenerowanym pliku pdf.

Zrzut ekranu przedstawiający zapis przeszłych i przyszłych form wsparcia po wygenerowaniu pliku PDF

Pamiętaj!

W nowo utworzonym lub edytowanym formularzu harmonogramu form wsparcia nie ma możliwości wpisania daty wcześniejszej niż dzisiejsza. 

Jeśli 31 marca zaczniesz uzupełniać informacje w harmonogramie form wsparcia i wpiszesz w nim kompletne dane, które zawierają kolejno następujące po sobie daty np. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r., to dnia 10 kwietnia w formularzu widoczne będą daty od 2019-04-10 do 2019-04-30. Natomiast wcześniejsze dane będą widoczne tylko w podglądzie PDF (nawet w sytuacji, gdy harmonogram form wsparcia nie został wcześniej złożony). 

Jeśli wprowadzisz niekompletne dane, takie, które nie zawierają np. „godziny do”, to gdy ponownie wejdziesz do edycji harmonogramu w późniejszym terminie, to data ta zostanie zmieniona na datę bieżącą. 

O opisanej powyżej sytuacji informuje stały komunikat ostrzegawczy o treści: 

Uwaga! Wszystkie wiersze oznaczone na czerwono i płomieniem nie zawierają kompletnych danych. Pamiętaj o ich uzupełnieniu przed wystąpieniem wskazanej w nich daty, gdyż sposób działania harmonogramu nie pozwoli edytować i zapisać informacji w późniejszym terminie, a data z przeszłości zostanie zmieniona na datę bieżącą. 

 Powyższe zabezpieczenie uniemożliwia wprowadzanie danych wstecz.

  Zrzut ekranu przedstawiający komunikat ostrzegawczy wyświetlający się w harmonogramie form wsparcia.

W najbliższym czasie przeprowadzimy również zmiany związane z optymalizacją podglądu PDF. Wszystkie nowe rozwiązania zostaną wkrótce ujęte w zaktualizowanej Instrukcji harmonogramu form wsparcia.
Aktualną wersję Instrukcji znajdziesz w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś