Przejdź do treści głównej

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs


2020-07-24 08:36

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Zmiana

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r. – został przesunięty na październik 2020 r.

Uzasadnienie

Przyczynami przesunięcia terminu są:

  1. Duża liczba złożonych wniosków – pierwotny termin rozstrzygnięcia został ustalony przy założeniu, że liczba złożonych wniosków nie przekroczy 20, natomiast na konkurs wpłynęło 197 wniosków.
  2. Pandemia COVID-19, której początek zbiegł się z początkiem oceny formalno-merytorycznej, co spowodowało utrudniony kontakt z oceniającymi oraz wydłużenie przez nich terminu na złożenie oceny.
  3. Wnioski beneficjentów o wydłużenie terminu złożenia formularzy negocjacyjnych i tym samym opóźnienie zakończenia procesu negocjacyjnego.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś