Przejdź do treści głównej

Zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


2019-12-04 13:57

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmiana

Określony w regulaminie naboru termin, do którego można składać wnioski – 9 grudnia 2019 r. (do godz. 12:00:00) – został zmieniony na 9 stycznia 2020 r. (do godz. 12:00:00). Tym samym termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z czerwca 2020 r. na lipiec 2020 r.

Powód

Powyższa zmiana jest odpowiedzią na prośby gmin i powiatów, w imieniu których swoje stanowisko w kwestii przedłużenia naboru wniosków wystosowały organy przedstawicielskie poszczególnych subregionów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś