Przejdź do treści głównej

Zmiana termin naboru wniosków w ramach konkursów z Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16)


2017-02-08 07:43

W związku z wejściem w życie dwóch ustaw reformujących system edukacji: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmianie uległy regulaminy dwóch konkursów:  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Z tego powodu:

  1. w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 został wydłużony termin naboru wniosków do 22 marca 2017 r. do godz. 12.00 i wprowadzono następujace zmiany w regulaminie:
   1. zmiany w słowniku pojęć definicji placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie ogólne, szkoły, szkoły specjalnej i ucznia młodszego,
   2. zmiany w podstawie prawnej poprzez dodanie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
   3. pkt 2.1 Założenia ogólne, pkt 2.3 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu, pkt 2.4 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, pkt 10 Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
   4. zmiany Załącznika nr 9 do Regulaminu.
  2. W ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 został wydłużony termin naboru wniosków do 22 marca 2017 r. do godz. 12.00.
   1. zmiany w słowniku pojęć definicji obszaru wiejskiego/terenów wiejskich, placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie ogólne, szkoły, szkoły specjalnej i ucznia młodszego,
   2. zmiany w podstawie prawnej poprzez dodanie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
   3. pkt 2.1 Założenia ogólne, pkt 2.3 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu, pkt 2.4 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, pkt 10 Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
   4. zmiany Załącznika nr 9 do Regulaminu.

Aktualny regulamin naboru wraz z załącznikami i rejestrem zmian znajdą Państwo na stronie ogłoszenia konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś