Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-11-05 11:55

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone ze względu na konieczność korekty oczywistej pomyłki pisarskiej tj. zmiany zapisów z 20% na 10% - dopuszczalnego limitu na wydatki kwalifikowalne projektu, ponoszonych łącznie na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatków w ramach cross-financingu.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian wraz z aktualną wersją Regulaminu konkursu znajdują się pod Ogłoszenie o naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś