Przejdź do treści głównej

Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB


2017-03-21 08:28

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.

W celu przeprowadzenia oceny merytorycznej zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami wyboru projektów w ramach działania 1.3 Profesjonalizacja IOB, 3 typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, koniecznym było wprowadzenie następujących zmian w rozdziale 3 regulaminu „Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu”:

  1. Dodanie zapisów dotyczących ustalenia kosztu jednostkowego dla wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (obligatoryjny) w wysokości 358 287,33 PLN jako podpunktu 8.
  2. Dodanie zapisów, że ustalony koszt jednostkowy wskaźnika ma zastosowanie na etapie oceny merytorycznej projektu i odnosi się do kryterium merytorycznego ogólnego: Wpływ na wskaźniki RPO w zakresie EFRR, jako podpunktu 9.
  3. Przeniesienie dotychczasowej treści podpunktu 8 do nowego podpunktu 10.

Aktualny regulamin konkursu  znajduje w ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl
Dodatkowo poniżej publikujemy aktualną wersję regulaminu oraz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś