Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Złożone wnioski w ramach naboru z działania 3.2. Innowacje w MŚP


2020-05-04 13:42

30 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 z działania 3.2. Innowacje w MŚP.

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli 109 projektów, których ogólna wartość wynosi ponad 570 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 180 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 pisma do wnioskodawców, dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych oraz kryteriów formalnych będą wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku o dofinansowanie. W związku z tym przypominamy o konieczności bieżącego monitorowania wskazanej skrzynki mailowej.

Termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś