Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zdobądź dotację i wdrażaj regionalne programy zdrowotne


2019-04-25 07:28

Trwają nabory wniosków na realizację projektów wdrażających regionalne programy zdrowotne i rehabilitacyjne. Złóż wniosek i zdobądź dotację w wysokości nawet do 85% wartości projektu!


8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-304/19

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia, które są nastawione na zwalczanie chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Dofinansowanie otrzymają projekty realizujące "Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020".

Projektodawca, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do realizacji wszystkich rodzajów działań przewidzianych w regionalnym programie zdrowotnym (RPZ). Realizacja programu będzie odbywać się w trzech etapach.

Etapy wdrażania regionalnego programu zdrowotnego
W pierwszym etapie istotna jest rekrutacja uczestników programu. W etapie drugim przeprowadzona zostanie diagnoza uczestników pod względem dwóch kryteriów, tzn. nadmiernej masy ciała i/lub cukrzycy. Ostatnim etapem jest kierowanie osób z podejrzeniem cukrzycy bądź stanu przedcukrzycowego do POZ oraz przeprowadzenie szkoleń dietetycznych dla osób cechujących się nadmierną masą ciała wraz z podejmowaniem w obu przypadkach działań informacyjno-edukacyjnych.

Kwota dofinansowania

Na dofinansowanie projektów wybranych w konkursie zostało przeznaczone prawie 8,2 mln złotych. Przy czym minimalna wartość każdego projektu musi wynieść 100 000 zł.

Złóż wniosek

To ostatnia szansa na realizację programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w Twojej gminie. Wszystkie projekty, które zostaną dofinansowane w wyniku konkursu, będą musiały zostać zrealizowane do końca 2020 roku. Czekamy na Twój wniosek o dotację do 9 maja!


8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-305/19

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia, które są nastawione na wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami. Dofinansowanie otrzymają projekty realizujące programy:

  • "Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022",
  • "Regionalny program rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022".

Projektodawca, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do realizacji wszystkich rodzajów działań przewidzianych w regionalnym programie rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego lub rehabilitacji oddechowej.

W przypadku rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego zakłada się realizację:

  • etapu I – szkoleń dla kadry medycznej (wyłącznie fizjoterapeutów),
  • etapu II – kompleksowej rehabilitacji uczestników programu w warunkach ambulatoryjnych i sanatoryjnych oraz obligatoryjnych działań edukacyjnych,
  • dodatkowo w ramach projektu, jako element profilaktyki pierwotnej, należy zaplanować udział członków rodziny pacjenta w działaniach edukacyjnych w zakresie zgodnym z RPZ.

W przypadku rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej zakłada się realizację:

  • etapu I – szkoleń dla kadry medycznej,
  • etapu III – kompleksowej rehabilitacji uczestników programu oraz obligatoryjnych działań edukacyjnych,
  • dodatkowo w ramach projektu, jako element profilaktyki pierwotnej, należy zaplanować udział członków rodziny pacjenta w działaniach edukacyjnych w zakresie zgodnym z RPZ oraz grupy wsparcia dla palaczy (ok. 26% uczestników),
  • etap II – koszty akcji promocyjno-edukacyjnej zostaną uwzględnione w kosztach pośrednich w ramach projektu.

Kwota dofinansowania

Na dofinansowanie projektów wybranych w konkursie zostało przeznaczone prawie 9 mln złotych. Przy czym minimalna wartość każdego projektu musi wynieść 100 000 zł.

Złóż wniosek

To ostatnie tygodnie trwania konkursu. Czekamy na Twój wniosek o dotację do 23 maja!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś