Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zasady oznaczania wydarzeń dotyczących Funduszy Europejskich


W trakcie wydarzenia musisz zadbać o właściwe i widoczne poinformowanie o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. W tym celu powinieneś:

 1. Umieścić flagę UE w widocznym miejscu (przez cały czas trwania wydarzenia oraz na wszystkich jego częściach).

 2. Umieścić w widocznym miejscu:
  • plakat,
  • roll-up,
  • lub inny materiał (np. multimedialny) zawierający widoczny ciąg znaków (znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) właściwy dla danego projektu (informacje dot. znakowania projektów).

 3. Poinformować słownie w trakcie wydarzenia (np. w czasie przemówienia), że projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 4. Jeśli na wydarzenie zostały przygotowane materiały drukowane lub w formie elektronicznej, w tym materiały multimedialne (np. zaproszenia, informacje, komunikaty prasowe, prezentacje, filmy nt. projektu, etc.) – muszą one być właściwie oznakowane, a w treści materiału musi być zawarta informacja słowna oraz graficzna na temat źródła i wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 5. Jeśli przekazujesz uczestnikom lub mediom informację lub relację z wydarzenia (w jakiejkolwiek formie) – informacje te muszą zawierać fragment ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.
  Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści.

 6. Jeśli posiadasz stronę internetową – umieść informację o projekcie wraz ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.
  Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści. Musi być dostępna bez konieczności przewijania ekranu.

 7. Jeśli posiadasz profil w mediach społecznościowych – umieść informację o wydarzeniu i o samym projekcie wraz ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.
  Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści.

 8. Jeśli jesteś zobowiązany/-a umową o dofinansowanie do zamieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej – musisz zadeklarować, że obowiązkowe tablice zostały już umieszczone w miejscu realizacji projektu.

 9. Wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 4 tygodniowym) do Komisji Europejskiej (KE) i Instytucji Zarządzającej (IZ) informację o wydarzeniu wraz z zaproszeniem przedstawicieli KE/IZ do udziału w wydarzeniu oraz uwzględnić wystąpienie przedstawiciela KE w scenariuszu wydarzenia.

 10. Jeśli przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali o nieuczestniczeniu w wydarzeniu, musisz zacytować przedstawiciela KE w informacjach prasowych oraz w komunikatach o wydarzeniu zamieszczanych po wydarzeniu na stronach internetowych.
  Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści.

 11. Wydarzenia, spotkania, konferencje itp. powinny być organizowane zgodnie z zasadami dot. dostępności, równość szans i niedyskryminacji, postępującej cyfryzacji i zielonego ładu.

Poniżej plik do pobrania.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś