Przejdź do treści głównej

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych- szkolenie


Pytanie 3. Jakie są kary za nieprzestrzeganie wytycznych dot. dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych?
Odpowiedź, 4.10.2017 r.
W kwestii kar nie ma jeszcze rozporządzenia, które określa kary za brak dostępności serwisu internetowego. Osoba, która jest "wykluczona" z powodu braku elementów strony www, które powinny być zamieszczone a brak utrudnia dotarcie do informacji, ma prawo do wniesienia skargi. Każdy użytkownik serwisu, który nie ma możliwości skorzystania z treści, ma prawo do wniesienia zarzutu nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

Po 31 maja 2015 roku, każdy podmiot ma obowiązek przystosować strony internetowe zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. NIK, we współpracy z ekspertami, sprawdza wypełnienie wymagań WCAG 2.0.

Jeżeli chodzi o udział w projektach unijnych sprawa jest już bardziej złożona. Dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej może zostać cofnięte, jeżeli strona www, utworzona w wyniku udziału w projekcie unijnym, nie spełnia zasad dostępności WCAG 2.0.

Więcej informacji na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

Pytanie 2. W jaki sposób przystosować geoportal powiatowy dla osób niepełnosprawnych? 
Odpowiedź, 4.10.2017 r.
Każdy portal/serwis podlega tym samym zasadom i wytycznym WCAG 2.0. Jeżeli serwis zawiera mapy, wtedy należy do każdej mapy dodać wersję tekstową. Ponadto jeżeli mapy lub wykresy, zamieszczone na stronie, zawierają dużą ilość danych statystycznych, wtedy należy dodać tabelę poniżej mapy lub wykresu z najważniejszymi danymi tak aby umożliwić zrozumienie treści.

Jeżeli chodzi o przygotowanie map, należy opisać zawartość mapy poprzez tekst alternatywny. Dobrym rozwiązaniem jest też nagranie opisu w formie MP3.

Przykład ze strony Konsorcjum W3C:
1. Opis wykresu,
2. Po wybraniu Image Description przechodzimy do tabeli, która jest przygotowana na podstawie danych z wykresu
3. Przykład mapy,
4. Ta sama mapa ale w wersji tekstowej (dane z mapy są uporządkowane tematycznie w tabelkach).

Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

Pytanie 3. Przykłady alternatywnych, uproszczonych stron internetowych wykonanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Odpowiedź, 4.10.2017 r.
Nie do końca rozumiem "uproszczona strona alternatywna". Chyba chodzi o serwis, który zawiera więcej treści tekstowej a mniej obrazów, ilustracji, zdjęć, itp.

Przykłady prostej strony:
Przykład 1.
Przykład 2.
Przykład 3.
Przykład 4.
Przykład 5.
Przykład 6. 

Opracowane przez panią dr Izabelę Mrochen

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś