Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 5.5


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-07-23 14:30

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-011/15)

Decyzja ta umożliwi zainteresowanym podmiotom pełniejsze przygotowanie się do spełnienia kryterium Wpływ projektu na zwiększenie zasady dodatkowości. Zgodnie z powyższym kryterium projekt uzyskać może dodatkową punktację w przypadku, kiedy poziom dofinansowania jest mniejszy od maksymalnego określonego dla działania/poddziałania lub wynikającego z luki w finansowaniu lub wynikającego z rozporządzenia dot. pomocy publicznej lub określonego w regulaminie konkursu.

Z punktu widzenia Wnioskodawcy rodzi się zatem potrzeba znalezienia zewnętrznego źródła finansowania, które umożliwi uzupełnienie brakującej części wkładu własnego projektu.

Przewiduje się, że anulowanie i ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, umożliwi uzyskanie dofinansowania większej ilości projektów co jest szczególnie istotne w kontekście niewielkiej dostępnej alokacji w ramach działania.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś