Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Do 300 000 euro na promocję polityki spójności UE!


2019-11-08 10:23

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków, w ramach którego mozesz otrzymać wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z polityką spójności UE.

Cel zaproszenia

Wyłonienie podmiotów, które podejmą się wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE.

Beneficjenci otrzymają wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, przy poszanowaniu ich całkowitej niezależności redakcyjnej.

Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków:

 • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;

 • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE –w szczególności za pośrednictwem polityki spójności –oraz ich wpływu na życie mieszkańców;

 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;

 • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Działania promocyjne

Przewiduje się wsparcie na dwa główne działania:

 1. Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE przez media oraz inne kwalifikujące się podmioty (zob. „Kto może złozyć wniosek”);

 2. Promowanie polityki spójności UE przez uniwersytety i inne instytucje edukacyjne.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcy (główny i współwnioskodawcy, jak również podmioty powiązane) muszą być podmiotami prawnymi, które posiadają siedzibę i zostały zarejestrowane w państwie członkowskim UE.

Przykłady kwalifikujących się wnioskodawców:

Działanie 1:

 • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów); 
 • organizacje non-profit;
 • uczelnie i instytucje edukacyjne;
 • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
 • stowarzyszenia o znaczeniu europejskim;
 • podmioty prywatne;
 • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności zgodnie z art.123 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Działanie 2: 

Do działania 2 kwalifikują się wyłącznie uniwersytety i instytucje edukacyjne.

Budżet i harmonogram

4 800 000 EUR (4 mln euro na 1 działanie i 800 tys. euro na 2 działanie).

Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 300 000 EUR.

Wnioski o dotacje należy złożyć do 10 grudnia 2019 roku.
Ogłoszenie wyników naboru powinno nastąpić w kwietniu 2020 roku. Natomiast pomiędzy majem a lipcem 2020 r. planowane jest podpisanie z projektodawcami umów o udzielenie dotacji.
Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.

Dowiedz się więcej

Formularze wniosku oraz więcej informacji znajdziesz na stronach Komisji Europejskiej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś