Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2020-12-29 09:28

Badanie ewaluacyjne

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania - Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim.

Cel badania

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia zaplanowanego w ramach PI 9i cel 1, 9iv, 9v oraz 9a RPO WSL.
  2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach PI 9i cel 1, 9iv, 9v oraz 9a RPO WSL.
  3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia w ramach OP IX (PI 9i cel 1, 9iv, 9v) oraz OPX (PI 9a) RPO WSL.
  4. Wskazanie kierunków wsparcia w zakresie badanego obszaru interwencji w perspektywie 2021-2027.

Tryb wyboru

Przetarg nieograniczony.

Szczegóły

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś