Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2020-06-09 15:22

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego:


Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu

Cel badania:

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej regionu w ramach RPO WSL (w ramach PI 9b i PI 9i cel 2).
  2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b.
  3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia obszaru rewitalizacji w ramach Osi Priorytetowej IX (PI 9i cel 2) oraz Osi Priorytetowej X (PI 9b).
  4. Ocena mechanizmów wspierania rewitalizacji w Programie (poza PI 9i cel 2 i 9b).
  5. Wskazanie rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej regionu w perspektywie 2021-2027.


Oczekiwany efekt ewaluacji:

Zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje: znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś