Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2019-09-23 13:31

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego:


Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cel badania:

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy w ramach RPO WSL 2014-2020.
  2. Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020.
  3. Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.


Oczekiwany efekt ewaluacji:

Zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze rynku pracy w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w przyszłym okresie programowania biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś