Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”


2018-08-08 10:57

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego:


Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014 - 2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego.


Cel badania:

  1. Ocena postępów w realizacji celów szczególowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/ osi prorytetowych RPO WSL.
  2. Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu dla Śląska.
  3. Ewaluacja etapu oceny strategicznej (kryteria horyzontalne).


Spodziewany efekt:
Wiedza na temat okoliczności umożliwiających osiągnięcie celów Programu.
Wypracowanie rekomendacji, które pozwolą na zwiększenie skuteczności interwencji.

Oferty można składać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kancelaria Ogólna, p. 164
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś