Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2020-03-03 14:25

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego:


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Cel badania:

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V.
  2. Ocena przyjętych mechanizmów wdrażania w ramach Osi Priorytetowej V.
  3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do OP V.
  4. Wskazanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.


Oczekiwany efekt ewaluacji:

Zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś