Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-04-26 15:02

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”.

 Celem badania jest ocena realizacji i wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Ocena spójności Programu,
  2. Ocena skuteczności wsparcia, tzn. określenie w jakim stopniu osiągnięto cel główny oraz cele szczegółowe Programu,
  3. Ocena użyteczności, efektywności i trwałości interwencji w poszczególnych obszarach w ramach Programu.

 

Ostatecznym efektem badania będzie zestaw wniosków dotyczących podsumowania realizacji i efektów RPO WSL 2007-2013 oraz rekomendacji odnoszących się do poszczególnych obszarów interwencji Programu, które można wykorzystać w celu poprawy zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Oferty możecie Państwo składać do 24 maja 2016 r. do godz. 12.00

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
               Kancelaria Ogólna, p. 164
               ul. Ligonia 46
               40-037 Katowice

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś