Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2021-08-03 13:44

Badanie ewaluacyjne

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania "Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”.

Cel badania

Celami badania są:

  • Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej II.
  • Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach Osi Priorytetowej II.
  • Ocena możliwości osiągnięcia założonego w Programie celu przypisanego do OP II.
  • Wskazanie rozwiązań w zakresie wsparcia cyfryzacji możliwych do realizacji w województwie śląskim w perspektywie 2021-2027.
Rezultat badania

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują wsparcie w obszarze rozwoju cyfryzacji  w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie regionalnej interwencji w przyszłym okresie programowania.

Tryb wyboru

Przetarg nieograniczony.

Szczegóły

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś