Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2021-05-11 12:25

Badanie ewaluacyjne

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

Cel badania

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena proponowanej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” logiki interwencji. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe badania:

  1. ocenę czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społeczno-ekonomiczne regionu,
  2. ocenę logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych,
  3. ocenę czy i w jakim stopniu program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych,
  4. ocenę zaplanowanych wskaźników programu.

Tryb wyboru

Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 w z. z art. 30 ust. 4.

Termin

Termin składania ofert: 26 maja 2021 r. godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 26 maja 2021 r. godz. 10:00.

Szczegóły

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś