Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert – zostań partnerem w ramach Agendy Miejskiej


2018-06-18 12:40

Komisja Europejska rozpoczęła nabór do nowych sieci tematycznych Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej.

Poszukiwani są partnerzy do dwóch sieci:

 • Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej (ang. „security in public space”),
 • Kultura i dziedzictwo kulturowe (ang. „culture and cultural heritage”).

Kandydatury na partnera mogą składać:

 1. państwa członkowskie UE – mogą zgłaszać swoje kandydatury oraz kandydatury państw partnerskich TUTAJ;
 2. miasta i regiony w tym konsorcja miast oraz organizacje miejskie – mogą zgłaszać się TUTAJ, jednak zgodnie z Paktem Amsterdamskim kandydaci z tej kategorii muszą zostać nominowani przez jeden z następujących podmiotów:

  a) państwo członkowskie UE,
  b) URBACT,
  c) Europejski Komitet Regionów,
  d) Eurocities,
  e) Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Podmioty reprezentujące poziom miejski lub regionalny powinny w swojej aplikacji on-line wskazać instytucję, z której ramienia będą nominowani. Jeżeli podmiot wskaże państwo członkowskie (Polskę), informacja nt. zgłoszenia zostanie przekazana do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do akceptacji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz na adres: miasta@miir.gov.pl.

Czym jest Agenda Miejska?

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej została zainicjowana w 2016 poprzez przyjęcie tzw. Paktu Amsterdamskiego. Jest to dobrowolna sieć współpracy pomiędzy partnerami z całej Europy, której celem jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dla usprawnienia polityki unijnych w obszarze miejskim oraz wzmocnienia rozwoju miast w Europie.

W ramach Agendy Miejskiej funkcjonuje dotychczas 12 sieci tematycznych tj.:

 1. Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, 
 2. Ubóstwo miejskie,
 3. Mieszkalnictwo,
 4. Integracja migrantów i uchodźców,
 5. Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym,
 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 7. Przystosowanie do zmian klimatycznych,
 8. Przemiany energetyczne,
 9. Mobilność miejska,
 10. Jakość powietrza,
 11. Cyfryzacja
 12. Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne,

W ramach sieci współpracują ze sobą reprezentanci państw członkowskich, miast i regionów, a także organizacji i innych podmiotów na szczeblu europejskim związanych z rozwojem miast (np. URBACT, Eurocities).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś