Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2020-12-10 08:36

Badanie ewaluacyjne

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania - Ewaluacja ex-ante programu regionalnego województwa śląskiego na lata 2021-2027

Cel badania

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena proponowanej w ramach regionalnego programu na lata 2021-2027 logiki interwencji. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. ocenę czy planowane do realizacji w ramach programu interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno-ekonomiczne,
  2. ocenę czy realizacja planowanej w ramach programu interwencji publicznej przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno- ekonomicznych
  3. ocenę spójności programu z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym oraz przyczyniania się programu do realizacji polityk horyzontalnych,
  4. ocenę systemu monitorowania realizacji programu.

Tryb wyboru

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w związku z art. 6a

Szczegóły

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś