Przejdź do treści głównej

Zaplanuj wrzesień z Funduszami Europejskimi


2018-08-28 09:47

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalendarzy-planerów, które umożliwią Ci zbudowanie planu działań na najbliższy miesiąc.

Na wrzesień zaplanowaliśmy dla Ciebie 6 nowych konkursów, w ramach których będziesz mógł otrzymać dofinansowanie na projekty z zakresu rozwoju usług społecznych, wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych, a także poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszrach rewitalizowanych.

Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, to od początku września czeka na Ciebie szkoleniowy maraton w ramach którego oferujemy: zajęcia z zakresu ewidencji księgowej, kontroli w projektach, rozliczania projektów, dostępności, prawa zamówień publicznych i wiele, wiele więcej.

Ponadto już 5 września serdecznie zapraszamy projektodawców i realizatorów projektów z zakresu zdrowia na specjalne spotkanie "EFS dla zdrowia", które poprowadzą autorzy najważniejszych programów zdrowotnych w naszym regionie. Któż mógłby lepiej wyjaśnić niuanse tych konkursów, jeśli nie właśnie oni?

Kalendarz-planer na wrzesień 2018

W planerze warto zaznaczyć sobie daty planowanych szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych:

 • 04.09. – Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 04.09. Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu z poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs;
 • 05.09. Spotkanie informacyjne „EFS dla zdrowia”;
 • 06.09. Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego;
 • 10.09. Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach;
 • 10.09. Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. „Program Zdrowego Kręgosłupa”;
 • 10.09. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 17.09. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 17.09.  Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR);
 • 18.09. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 18.09. Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
 • 20.09. – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020;
 • 24.09. Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów, a także istotnych aspektów prawa krajowego w kontekście wytycznych kwalifikowalności w projektach;
 • 26.09.  Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

Dopóki konkretne szkolenie nie zostanie oficjalnie ogłoszone w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – powyższe terminy należy traktować jako orientacyjne.

Nowe nabory wniosków w sierpniu:

 • 27.09. rozpoczynamy nabór wniosków w konkursie z poddziałania:

  • 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego.

 • 28.09. rozpoczynamy nabór wniosków w konkursach z poddziałań:
  • 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego,
  • 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Północnego,
  • 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego,
  • 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
  • 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,

   oraz z działania:

  • 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Również planery na kolejne miesiące 2018 roku są już dostępne do pobrania w dziale: Plakaty, ulotki, foldery.

Zapraszamy do pobierania kalendarzy i udziału w planowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, a także składania wniosków w nadchodzących naborach!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś