Przejdź do treści głównej

Zaplanuj sobie czerwiec z Funduszami Europejskimi


2018-05-29 11:24

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalendarzy-planerów, które umożliwią Wam zbudowanie planu działań na najbliższy miesiąc.

Na czerwiec zaplanowaliśmy dla Was 3 nowe konkursy, w ramach których będziecie mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na projekty wspierające rewitalizację i rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.

Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani naszymi szkoleniami, to w czerwcu znajdziecie całkiem sporo okazji, by nauczyć się czegoś wartościowego.

Kalendarz-planer na czerwiec 2018

W planerze warto zaznaczyć sobie daty planowanych szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych:

 • 04.06. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR);
 • 04.06. Szkolenie dla beneficjentów z zakresu prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach;
 • 05.06. Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 06.06. – Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów z działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych z EFRR;
 • 08.06. Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego;
 • 12.06. Szkolenie dla beneficjentów z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach projektów EFS;
 • 13.06. Szkolenie dla beneficjentów z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach projektów EFRR;
 • 18.06. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 22.06. Szkolenie dla beneficjentów z zakresu najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach publicznych oraz korektach finansowych (EFRR).

Dopóki konkretne szkolenie nie zostanie oficjalnie ogłoszone w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – powyższe terminy należy traktować jako orientacyjne.

Nowe nabory wniosków w czerwcu:

 • 29.06. - rozpoczęcie naborów wniosków w konkursach z poddziałań:

  • 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Północnego;
  • 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 • 30.06. - rusza nabór wniosków dla poddziałania:

  • 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1 b: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka).

Również planery na kolejne miesiące 2018 roku są już dostępne do pobrania w dziale: Plakaty, ulotki, foldery.

Zapraszamy do pobierania kalendarzy i udziału w planowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, a także składania wniosków w nadchodzących naborach!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś